Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När används långsiktig?
Svar:
Adjektivet långsiktig är bildat till uttrycket på lång sikt, som betyder ’under lång tid’. Ordet långsiktig är vanligt i arbetslivet. Man talar bl.a. om ”långsiktig planering”, ”långsiktig lösning” och ”långsiktig investering” och avser då en planering, lösning och investering som gäller långt in i framtiden.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej