Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad innebär nolltolerans?
Svar:
Nolltolerans innebär att man inte tolererar någonting inom ett visst område. Detta gäller även mindre förseelser.

Nolltolerans hör hemma i polisiära sammanhang, men används också något utvidgat om någonting man inte accepterer i bl.a. skolan, idrotten och i relationer.

Nolltolerans är ett översättningslån från engelskans zero tolerance.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej