Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder ordet maskopi i uttrycket vara i maskopi med någon?
Svar:
Ordet maskopi har funnits länge i svenska, men används bara i uttrycket (vara) i maskopi med någon, som betyder ’samarbeta med någon i hemlighet’, ’stå i hemlig förbindelse med någon’.

Vi har ordet från lågtyskans matschopie ’sällskap, kamratskap’. Förledet mat betyder ’medhjälpare, kamrat’. Det finns i nederländska, maat, och engelska, mate, samt som svenskt sjömansuttryck.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej