Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med presumtiv?
Svar:
Presumtiv är detsamma som förmodad eller blivande och sägs om någon som kanske kommer att bli något. Man kan t.ex. vara en presumtiv köpare, ägare eller presumtiv författare.

Adjektivet presumtiv kommer från det latinska verbet praesumere som betyder ’ta i förväg, förutsätta’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej