Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder förkortningen i.e.?
Svar:
Förkortningen i.e. används i engelska. Den är en förkortning av den latinska frasen id est som betyder ’det vill säga’. Förkortningen i.e. är alltså detsamma som svenskans förkortning d.v.s.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej