Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man verbet betala?

Svar:

Verbet betala böjs betalar (presens), betalade (preteritum), betalat eller betalt (supinum). Participformen är betald eller betalad.

I preteritum förekommer även formen betalte, som för de flesta framstår som talspråkligt regional eller ålderdomlig.

Det finns ett antal verb som varierar på det här sättet i preteritum: anade och ante (särskilt i uttrycket: det ante mig); menade och mente; påminde och påminte; svarade och svarte; talade och talte samt tålde och tålte. Även här är formen på -de neutral, och den på -te präglad av regionalt talspråk eller ålderdomlig.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej