Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är lagrena, barna, molnena riktiga böjningsformer?
Svar:
Det heter lagren.

Formen lagrena är en talspråksform, precis som molnena, husena, barnena, barna i stället för molnen, husen och barnen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej