Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det vaccination eller vaccinering?

Svar:

Det heter vanligen vaccination, men vaccinering förekommer också.

Orden vaccination och vaccinering är synonyma, men generellt kan det finnas en betydelseskillnad mellan ordpar som slutar på -tion/ -sion och -ering. Ändelsen -tion refererar vanligtvis till resultatet eller till ett konkret ting, medan -ering oftast refererar till aktiviteten eller verksamheten. Jämför t.ex. betydelseskillnaden mellan orden publikation och publicering.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej