Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med katakres?
Svar:
Med katakres menas en kombination av olika, ofta bildliga uttryck, som inte går att förena. De "krockar". Ett exempel på katakres är satsen De sköt älgjakten på framtiden, som består av skjuta något på framtiden och av älgjakten. På älgjakter förutsätts det att det skjuts. Kollisionen mellan de olika användningarna av skjuta ger en komisk effekt. Andra exempel på katakres är Tidens tand läker alla sår och Den nya bandybanan läggs på is.

Ordet katakres kommer från grekiskans kathakresis, som betyder ’missbruk, felaktigt bruk’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej