Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det fylla jämt eller fylla jämnt när man fyller 30,40, 50 o.s.v.?
Svar:
Det heter fylla jämnt. Man fyller jämna år.

Ordet jämn och förledet jämn- anger att något är likadant och likvärdigt. Exempel på detta är frasen jämna år och orden jämnbred, jämntjock och jämnstruken, d.v.s. ’medelmåttig’.

Jäm- förekommer i ordet jämt, som betyder ’alltid’. För övrigt används jäm- som förled om sådant som står på samma nivå som något annat eller befinner sig intill som jämlik, jämställd, jämbördig, jämspelt, jämbredd och jämsides.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej