Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med till yttermera visso?
Svar:
Till yttermera visso är ett gammalt, fast uttryck, som kan användas i tämligen formella sammanhang. Det betyder närmast ’dessutom, såsom en ytterligare bekräftelse’ som t.ex. i ”Händelsen finns till yttermera visso dokumenterad”.

Uttrycket till yttermera visso fanns redan under fornsvensk tid. Ordet visso är en böjd form, som betyder ’visshet’. Ordagrant är till yttermera visso detsamma som ”till ytterligare visshet”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej