Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det sponsra eller sponsa?
Svar:
Det heter sponsra och böjs sponsrar, sponsrade, har sponsrat. Participformen är sponsrad som i ”sponsrad föreställning” och ”vara sponsrad av ngn”.

Sponsra betyder ’stödja någon ekonomiskt mot att man får utnyttja stödet som reklam’. Det är bildat till substantivet sponsor, som är ett lån från engelskan. Sponsor kommer ytterst av latinets sponsor med samma betydelse, som i sin tur är en substantivbildning till verbet spondere, som betyder ’lova’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej