Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är sprillans för ett ord i uttrycket sprillans ny?
Svar:
Sprillans i uttrycket sprillans ny är ett förstärkningsord som betyder ’alldeles, helt’. Det används i mycket vardagliga, närmast talspråkliga sammanhang.

Ordet sprillans kommer av dialektala sprillande(s). Det har uppstått genom att förstärkningsorden sprittrande och spill(er)- förts samman. Formen -ans förekommer även i andra vardagliga förstärkningsord som jädrans och väldans.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej