Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det kolonisation eller kolonisering?
Svar:
Det heter både kolonisation och kolonisering och båda formerna används ungefär i samma utsträckning med samma betydelse.

Generellt kan det finnas en betydelseskillnad mellan ordpar som slutar på -tion/ -sion och - ering. Ändelsen -tion refererar till resultatet eller till ett konkret ting, medan -ering refererar till aktiviteten eller verksamheten. Jämför t.ex. betydelseskillnaden mellan orden publikation och publicering.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej