Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är ett anagram?
Svar:
Man får fram ett anagram när man kastat om bokstäverna i ett ord så att ett annat ord bildats. Exempel på anagram är ordet brak bildat till bark och orden lake och kela bildade till elak. Palindrom är en annan typ av omkastning av ord som du kan läsa mer om här.

Anagram böjs anagrammet, flera anagram, de där anagrammen. Ordet är ett lån från grekiskans anagramma som betyder ’omskrivning, omflyttning av bokstäver’ och är ytterst bildat av förledet ana- ’tillbaka, igen’ och verbet graphein 'att skriva’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej