Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är manual och bruksanvisning samma sak?
Svar:
Manual är en bruksanvisning eller instruktionsbok som oftast används för att beskriva funktionen hos ett datorprogram, en enhet eller ett system. Svenska datatermgruppen rekommenderar att man använder ordet handbok i stället för det engelska manual.

Ordet manual kommer från latinets manualis som betyder ’manuell, för hand’, bildat till substantivet manus ’hand’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej