Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man kallas ledamot om man ingår i en grupp?
Svar:
Ledamot är ett ganska formellt ord. Det används om medlem i en etablerad grupp, som t.ex. en styrelse, en utredning eller en akademi. Ordet böjs ledamoten, flera ledamöter och ledamöterna.

Ordet ledamot har använts i den här betydelsen ända sedan 1500-talet. Det härstammar från ett fornsvenskt ord lidhamot som betyder ’led, kroppsdel’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej