Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med kanon?
Svar:
En kanon, uttalad /'ka:nån/, är en samling litterära verk som anses normgivande, ett slags rättesnöre för konstnärlig kvalitet. Ordet används ofta om det urval litterära verk som vid en viss tid läses i skolorna.

Ordet härstammar från grekiskans kanon som betyder ’regel, rättesnöre, måttstock’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej