Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man apanage eller appanage?
Svar:
Man skriver apanage.

Ordet kommer av franskans apanage med samma betydelse, ’det underhåll som kungliga personer får av staten’. Det är bildat till äldre fra. a(p)paner ’utrusta’, motsvarande latin adpanere av ad ’till’ och panis ’bröd’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej