Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är inte konstruktionen ”den första att göra något” engelsk? Heter det inte ”den första som gjorde/har gjort något” på svenska?
Svar:
Konstruktionen ”den första att göra något” är känd sedan 1700-talet i svenskan. Den kan därför knappast komma från engelskan. Däremot kan den ha blivit vanligare under inflytande av motsvarande engelska konstruktion.

Det finns alltså två möjliga konstruktioner: ”den första att göra något” och ”den första som gjorde/har gjort något”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej