Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför säger man aprak och dyngrak om någon som är väldigt berusad?

Svar:

Både ap- och dyng- har kommit att bli förstärkningsord. Dyng- var tidigare bara förstärkningsord i dyngsur och dyngvåt. Det är oklart vad dyng- här är. Det kan vara ett äldre försvunnet ord för ’fuktig’. Sedan har det kommit att användas som förstärkning till full ’berusad’, dyngfull och dyngrak.

Ap- är ett relativt nytt förstärkningsord. Det kan fungera både positivt, som i apcool, som negativt som i apdum, och som här i aprak.

Det konstigaste är efterleden rak i dyngrak och aprak. Det kan också förekomma som enkelt ord för ’berusad’. Det är oklart hur det fått denna betydelse. Kanske är det ironiskt. Den som är berusad har svårt att hålla sig rak och gå rakt. Kanske hänger det ihop med raklång. Den som är berusad kan falla raklång på marken.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej