Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man stava k-ljudet i nationalitetsbeteckningar med c eller k: jamaican/jamaikan, puertorican/puertorikan, canadensare/kanadensare, mexican/mexikan?

Svar:

Grundprincipen är att adjektiv och nationalitetsbeteckningar har samma stavning som nationsnamnet.

För de länder som normalt stavas med c rekommenderar vi alltså det även för avledningarna: Jamaica – jamaican, jamaicansk, Puerto Ricopuertorican, puertoricansk. Både i ordböckerna och i bruket förekommer ibland k-stavning för dessa avledningar, men det är ovanligt.

För vissa nationsnamn finns en variation mellan k- och c-stavning, som i Kanada/Canada och Mexiko/Mexico. För de länder som kan stavas med k rekommenderar vi den stavningen för både landet och avledningarna: Kanada – kanadensare, kanadensisk. Mexiko – mexikan, mexikansk. Det är också de former som har lång hävd i svenskt bruk, och de stämmer dessutom bättre med svenskans stavningsregler för k-ljud.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej