Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används utopisk? Är det något som inte finns?
Svar:
Med utopisk menar man något som är en utopi eller som rör något som är en utopi, d.v.s. ett idealtillstånd som inte är uppnått och inte heller anses möjligt att uppnå.

Ett utopiskt samhälle är alltså ett samhälle som ännu inte finns. Drömmar, idéer, tankar, politik m.m. kan kallas utopiska. De finns, men det som de avser finns ännu inte.

Utopisk litteratur och utopiska författare finns också. Det är litteratur som utmålar någon utopi, och författare som skriver sådan litteratur.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej