Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det okvädingsord eller okvädningsord?
Svar:
Det kan heta okvädinsord, okvädingsord eller okvädningsord.

Okvädinsord för skällsord är den äldsta formen. Det ser egendomligt ut. Sedan flera hundra år finns också formen okvädingsord. Inte heller den formen är genomskinlig, men den verkar riktigare uppbyggd, och den har långsamt segat sig in i ordböckerna.

Dessutom har formen okvädningsord, som verkar ännu "riktigare" bildat än okvädingsord, börjat användas. Den har numera också tagits upp i ordböcker.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej