Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda prospekt om en tänkbar kund? Så används motsvarande engelska ord, prospect.
Svar:
Nej, det är inte lämpligt att låna in den betydelsen i svenskan.

Vi använder ordet prospekt främst i betydelsen broschyr som presenterar en produkt. Det är ganska vanligt inom finansvärlden. Men det kan också användas om (plats för) möjlig malmfyndighet och om orgelfasad. I äldre svenska förekom dessutom betydelserna ’vy, utsikt’ ; ’framtidsutsikt, möjlighet’.

Såväl engelska prospect som svenska prospekt går tillbaka på latinet prospectus, som är en form av verbet prospicere ’se framåt’.

Anledningen till att det inte är lämpligt att låna in betydelsen ’tänkbar kund’ i svenskan, är att vi numera inte har kvar betydelsen ’framtidsutsikt, möjlighet’, som skulle göra betydelsen ’tänkbar kund’ rimlig. Dessutom är prospekt neutrum och det verkar inte så tilltalande att kalla en tänkbar kund för ett prospekt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej