Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man presenning eller pressenning?
Svar:
Man skriver presenning. Det böjs presenningen, flera presenningar.

Ordet presenning härstammar från äldre tiders sjöfart. Det kommer från ett portugisiskt ord precinta som betyder ’segelduk’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej