Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är ity för ett ord?
Svar:
Ity kan vara en arkaiserande variant till ordet ty, synonymt med ’för’, som i ”Hans bok är förvisso en kokbok, ity den innehåller recept”. Ity kan i dag användas som ett stilistiskt grepp. Ity står här som konjunktion.

Ity kan också stå tillsammans med att i frasen ity att som betyder ’därför att, av den anledningen’ som i ”Vissa var gladare än andra, ity att de hade vunnit delikatesskorgar på lotteri”. Frasen ity att uppfattas vanligen som ålderdomlig, men kan, som här, användas som stilistisk markering. Ity står i det här fallet som adverb.

Ity är en sammansättning, som bildats av frasen i ty där ty är en gammal dativform av pronomenet det.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej