Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs allvarlig med ett eller två ll?
Svar:
Allvarlig skrivs med två ll liksom allvar.

Däremot skrivs alvar med ett l. Det är en naturtyp som finns på Öland, med tunt jordtäcke och nästan inga träd. Och namnet Alvar skrivs ockå med ett l. Men inget av dessa har något att göra med allvar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej