Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man skurit sig eller skärt sig?

Svar:

I standardsvenskan rekommenderar vi skurit sig.

Enligt SAOL böjs verbet skära, skar, skurit, och det är alltså den böjning vi också rekommenderar i skrift.

Skära, skar, skurit är ett exempel på stark verbböjning, där vokalen i verbet förändras mellan formerna. De flesta verb i svenskan böjs svagt, med -(a)de och -t, och skära, skärde, skärt ansluter till det mönstret. Dessa former förekommer framför allt i talat språk. Många barn använder svag böjning också där standardsvenska har stark böjning och vissa kan därför uppfatta skärde och skärt som lite barnsliga former. Men det är också fullt möjligt att språket håller på att förändras mot fler svaga verbböjningar.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej