Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det vice versa eller viceversa?
Svar:
Det heter vice versa i två ord.

Vice versa betyder ’tvärtom’, d.v.s. att det föregående gäller i omvänd ordning. Uttrycket används som i satsen "Hon översätter från finska till svenska och vice versa". Vice versa är ursprungligen ett latinskt uttryck med samma betydelse.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej