Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det alltjämt eller alltjämnt?
Svar:
Det heter alltjämt och betyder ’fortfarande’. Alltjämt består av allt och av jämt som betyder ’ständigt’. Jämnt med n betyder ’platt, inte ojämnt’.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej