Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad menas med adekvat?

Svar:

Adekvat betyder ’lämplig, passande, riktig’. Man kan t.ex. tala om ett adekvat innehåll, en adekvat utbildning och en adekvat vård.

Ordet adekvat kommer från latinets adaequatus som är bildat av verbet adaequare som betyder ’göra lika med’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej