Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med att ha integritet?
Svar:
Om man har integritet har man förmågan att handla helt efter eget samvete utan att påverkas av vad andra tycker. Att ha integritet är en god egenskap. Den som har integritet är ärlig, rakryggad och orädd.

Ordet integritet kommer ytterst från latinets integritas som betyder ’oskadat tillstånd, hederlighet’ och är bildat till adjektivet integer ’hel, ofördärvad, hederlig’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej