Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är ett adverb?
Svar:
Adverb är namnet på en ordklass som består av många olika slags ord. Typiskt för adverben är att de är oböjliga. De är framför allt bestämningar till verben och adjektiven, d.v.s. de preciserar verbens och adjektivens betydelser med ord som anger hur och på vilket sätt något sker eller ska uppfattas. T.ex. orden fort och ganska är adverb som i ”Han springer fort” och ”Det är ganska bra”. Adverben kan också ange när och var någonting sker som orden nu och hemma i ”Jag kommer nu” och ”När är du hemma?”. Alla nekningsord som inte, icke och ej är också adverb.

Adjektiv kan med hjälp av ändelsen -t fungera som adverb som orden lyckligt och vackert som i ”Barnet skrattar lyckligt” och ”Staden ligger vackert vid Mälaren”.

Ordet adverb kommer från latinets adverbium som betyder ’till verbet’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej