Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är ett adverb?

Svar:

Adverb är namnet på en ordklass som består av många olika slags ord. Typiskt för adverben är att de är oböjliga.

Adverb är framför allt bestämningar till verb och adjektiv. De preciserar verbens och adjektivens betydelser genom att ange hur och på vilket sätt något sker, eller hur det ska uppfattas. Exempel på adverb är orden fort och ganska är adverb som i Hon springer fort och Det är ganska bra. De kan också ange när och var någonting sker som orden nu och hemma i Jag slutar nu och Han är hemma. Alla negationer som inte, icke och ej är också adverb.

Adjektiv kan med hjälp av ändelsen -t fungera som adverb som orden lyckligt och vackert som i Barnet skrattar lyckligt och Staden ligger vackert vid Mälaren.

Ordet adverb kommer från latinets adverbium som betyder ’till verbet’.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej