Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur stavas böjningsformerna till verbet känna?

Svar:

Böjningsformerna till känna stavas känner, kände, har känt och till kännas känns, kändes, har känts.

Participformerna är känd, känt och kända, som i "en känd melodi, ett känt ansikte, kända personer".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej