Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs verbet nöta?
Svar:
Nöta böjs nöter, nötte, har nött. Passivformerna är nöts, nöttes, har nötts. Participformen är i singular nött och i plural nötta som ”färgen är nött” och ”trapporna är nötta”.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej