Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad menas med generisk?

Svar:

Ordet generisk förekommer i svenskan med betydelsen ’som har att göra med ett släkte, en art’. Man talar om ”mänsklighetens generiska utveckling” och menar då människans utveckling som art. Ordet generisk är bildat till latinets genus som betyder ’släkte, art’.

Numera används generisk även med en mer allmän betydelse, ungefär motsvarande ’allmän, generell, övergripande, allmängiltig’.

Generisk används också i vissa fackspråk med en delvis annan betydelse än den ursprungliga.

Inom språkvetenskapen talar man om generisk betydelse hos ord. Till exempel kan ordet människan ibland stå för en enda individ, ibland för alla existerande människor till exempel i meningen: Människan är ett socialt djur. I det senare fallet sägs ordet ha generisk betydelse.

Inom läkarvetenskap används generiskt läkemedel om läkemedel med samma aktiva substans som ett annat läkemedel, där läkemedlen kan anses likvärdiga. Läkemedlet tillhör så att säga samma sort som originalet.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej