Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med litterering?
Svar:
Litterering är en substantivbildning till verbet litterera. När man littererar något betecknar eller förser man något med bokstavssymboler. Ordet litterering används bl.a. vid typbeteckningar av järnvägsvagnar men kan också användas vid markering av olika dokument.

Verbet littera är bildat till det latinska ordet littera som betyder ’bokstav’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej