Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är lom i lomhörd?
Svar:
Att vara lomhörd innebär att ha nedsatt hörsel, men inte vara helt döv. Förledet lom är ett gammalt adjektiv som inte används längre i dag. Det betydde 'dov, dämpad'.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej