Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad gör man när man åker gräddfil
Svar:
Uttrycket åka gräddfil började användas på 1980-talet. Det är ett vardagligt, skämtsamt uttryck som först användes i betydelsen ’åka i en körfil som bara är avsedd för priviligerade’. Uttrycket började också snart användas om ’att ha en priviligerad ställning och ta sig fram i livet med förtur’ som i exemplet ”Så du anser att alla som råkar ha högre IQ ska åka gräddfil på andras bekostnad”.

Grädd- i gräddfil har ett samband med den bildliga betydelsen av grädda, gräddan, som är en gammal vardaglig benämning på eliten eller de priviligerade.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej