Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ett projekt som går ut på att förhindra onödigt lidande för patienten heter vårdprevention. För mig låter det som att man ska förhindra vård. Borde det inte heta preventionsvård?
Svar:
Vårdprevention är det uttryck som används inom vården.

De insatser som görs kanske kan ses som vård. Så preventionsvård skulle också kunna fungera.

Det vanliga är att ett förled i en sammansättning med prevention som efterled betecknar en sjukdom e.d. som ska förhindras, t.ex. cancerprevention. I vårdprevention vill man förhindra att en situation som kräver vård (t.ex. liggsår) uppstår. Så egentligen är det inte så avvikande. Visst kan man tycka att ett led verkar överhoppat. Det borde kanske heta vårdsituationsprevention. Men det blir så långt, och man kan därför acceptera vårdprevention.

Det betydelsemässiga förhållandet mellan förled och efterled är för övrigt inte alltid detsamma. Jämför med: sjukvård är vård av sjuka, hälsovård är förebyggande vård som ges för att man ska behålla hälsan, anhörigvård är vård som anhöriga utför, hemvård är vård som ges i hemmet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej