Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör man skriva hemarbetsuppgift eller hemuppgift?
Svar:
Hemuppgift är bättre än hemarbetsuppgift eftersom det är kortare. Dessutom kan arbete redan sägas vara underförstått i ordet uppgift.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej