Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är egentligen skillnaden mellan mall och blankett?
Svar:
En mall (brevmall eller dokumentmall) visar hur ett brev ska vara uppställt. Hur brevhuvudet ska se ut, var adressaten ska skrivas, vilken avslutande hälsning som ska användas. Man kan konstruera ett malldokument i det ordbehandlingssystem man använder på sin dator. Malldokumentet kan sedan utnyttjas när man skriver ett brev. Då skapas ett nytt dokument, själva brevet, men mallen ligger oförändrad och kan användas igen för andra brev. En mall liknar alltså ett brevpapper med förtryckt brevhuvud och eventuellt sidfot med avsändaruppgifter.

En blankett innehåller tomma fält som man ska fylla i. För att veta vad man ska fylla i finns ledrubriker ovanför de tomma fälten, som Namn, Adress, Födelsedatum, Inkomst osv.

Anledningen till att man ibland kallar en brevmall för blankett, är att mallen precis som en blankett ser ut att ha fält som man ska fylla i, fast då utan några ledrubriker.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej