Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det styrelsesammanträde eller styrelsemöte?
Svar:
Det kan heta både styrelsemöte och styrelsesammanträde.

Möte och sammanträde kan sägas vara synonyma ('organiserad sammankomst, ofta i syfte att fatta beslut').

Helt klart är styrelsemöte vanligast.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej