Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det "välja mellan två och tre sovrum" eller "välja mellan två eller tre sovrum"?
Svar:
Det heter normalt "välja mellan A och B", alltså "välja mellan två och tre sovrum". Andra exempel: "De fick välja mellan rött och vitt vin till maten."

Om alternativen är utformade som längre fraser, används vanligen eller: "De fick välja mellan att ha rött eller vitt vin till huvdrätten också."

Om mellan utelämnas, används alltid eller: "De fick välja rött eller vitt vin till maten."

I följande fall, där det första alternativet redan innehåller ett och, måste det andra alternativet föregås av eller : "Du har då att välja mellan att skriva ut hela anförandet i förväg och ha med dig ett fullständigt manuskript eller att sätta upp ett antal huvudpunkter, stolpar, eventuellt kompletterade med sådana detaljfakta som kan vara svåra att hålla i huvudet. "

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej