Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är bads en korrekt böjningsform av be?
Svar:
Ja, be kan användas i passiv form: bes, bads, betts. Den sammansatta formen ombetts förekommer förmodligen oftare. Konstruktioner med passiv form kan behövas ibland. Några exempelmeningar är ”Sedan bads de ta plats kring ett bord” och ”När han bads om konkreta exempel, kunde han inte komma på något”.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej