Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad ska man kalla vanliga brev och vanlig post i jämförelse med e-brev och e-post?
Svar:
I regel kallar man det helt enkelt brev och post. Det framgår nämligen nästan alltid av sammanhanget vilken typ av meddelande och distributionsform som avses, t.ex. genom att en adress anges eller genom något slags precisering: "skicka brevet med posten", "lägg brevet på postlådan", "skicka post till den här adressen" etc.

Speciella uttryck för traditionell post behövs bara i de undantagsfall där det är tvetydigt vad som avses. Då kan uttryck som pappersbrev fungera för att ange typ av meddelande och papperspost för att ange distributionsform. Vanlig post kan också fungera, men är mindre entydigt. Som vardagligt uttryck är snigelpost vanligt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej