Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs lägga?
Svar:
Lägga böjs lägger, lade, har lagt. Passivformen är läggs.

Formen lade är fortfarande den vanligaste skriftspråksformen. Variantformen la är vardaglig, d.v.s. det är den normala talspråksformen, som också förekommer i ledigare skriftspråk.

Vidare finns participformen lagd med den böjda formen lagda och neutrumformen lagt. Man kan t.ex. ”vara konstnärligt lagd” och man kan säga att ”lagt kort ligger”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej