Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det delta i eller delta ? Och hur är det med medverka: i eller ?

Svar:

För både deltagande och medverkande fungerar normalt såväl i som , men det finns, åtminstone ibland, en liten betydelseskillnad.

Varianter med i antyder ett mer engagerat deltagande: Jag deltog i konferensen, En läkare medverkar i serien. Det betyder att personen är närvarande och någorlunda aktiv i någon sorts händelse.

Varianter med antyder en lösare koppling till händelsen. Det går exempelvis också bra att säga Jag deltog på konferensen, även om deltagandet här kan verka något mindre engagerat.

Det finns också en tendens att man använder när deltagandet eller medverkandet rör produkter, snarare än händelser: De två musikerna medverkade ibland på varandras skivor. Den som medverkar på skivan är någon annan än den huvudsakliga upphovspersonen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej