Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs stryka?
Svar:
Stryka böjs stryker, strök, har strukit. Vidare finns participformerna struken, struket, strukna som i exemplen ”struken häst”, ”struket avsnitt” och ”strukna rader”.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej